China

CHINA

May 1 – June 5, 2006

Beijing         Xian         Guilin         Li River         Yangshuo         Ping An 

Kunming         Lijiang        Chengdu & Wolong     Tibet         Chongqing     

Yangtze River Cruise         Suzhou        Hangzhou         Shanghai         China

Yangtze River Cruise Map